Vad är osteopati?

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av manuell medicin där händerna används som redskap vid diagnos och behandling .
En osteopat arbetar med att förbättra kroppens funktion med hjälp av mjuka manuella tekniker. Spända muskler mjukas upp och eventuella felställningar rättas till. Allt för att skapa en så god funktion som möjligt i kroppens rörelseapparat, dvs i skelett, muskler, leder, ligament (ledband) och fascia (bindväv). Till rörelseapparaten räknas även blodets cirkulationssystem och nervsystemet.

Osteopater är utbildade och tränade för att hjälpa personer med såväl akuta som mer långvariga besvär. Akuta besvär kan vara t.ex. en idrottsskada eller smärta efter ett tungt lyft. Långvarig smärta kan ha orsakats av en längre tids överbelastning t.ex. arbetsrelaterade rörelser. En osteopat kan även ge dig råd om träning, stretching och andra faktorer som kan hjälpa dig till bättre hälsa.

Exempel på hälsotillstånd vi behandlar: Ryggskott, ryggvärk, nackspärr, huvudvärk, migrän, ischias, matsmältningsbesvär, tennisarmbåge, musarm, knä- och höftproblem för att nämna några vanligt förekommande besvär.
Alla våra kunder behandlas individuellt efter problem och behov.

Soft tissue techniques

Osteopaten använder sig av massageliknande rörelser och pressur i syfte att främja genomblödning, dränage och att bryta ned eventuell ärrvävnad. Även en stressdämpande effekt kan räknas in, främst via frisättning av hormonet oxytocin, ibland även kallat “kroppens lugn- och ro hormon”.
Dessa tekniker används ofta som en förberedande del i behandlingen.

HVLA

HVLA (High Velocity Low Amplitude) är en teknik med snabba, lätta rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Teniken används exempelvis vid behandling av nacke, bröstrygg och ländrygg. Rörligheten ökar och smärtan lindras.

Artikulering

Artikulering är en form av direkt ledmobiliseringsteknik. Mobilisering sker rytmiskt, repetitivt och utan impuls. Utförandet är förhållandevis långsamt och ofta med en stor rörelse.
Tekniken syftar till att återställa god ledfunktion samt att dämpa anspänning i omkringliggande mjukvävnad.
Tekniken verkar även dränerande vilket reducerar lokal inflammation samt smärtlindrar.

Muscle Energy Technique

MET är egentligen flera tekniker, som alla syftar till att normalisera felställningar i kroppen via skelettmuskulaturen.
Det specifika målet för MET-tekniken är att mekaniskt töja bindväv (fascia) och spända muskler, återskapa balans mellan muskler och nervsystemet, mobilisera leder samt minska muskelspänningar.

Balanced Ligamentous Tension

BLT är en teknik för perifera och spinala ledjusteringar där man med hjälp av ligamenten återskapar balans i leden. Dr Sutherland, som studerade under osteopatins grundare Dr Still, vidhöll att det är ligamenten som kontrollerar leden och forskning visar att ligamenten har gott om proprioceptorer.